Afholdelse af DKF match cup.

Når en klub ønsker at afholde et DKF match cup stævne skal datoen først godkendes af Dansk Kickboxing Forbunds dommerudvalg med information om hvor og hvornår stævnet skal afholdes samt hvilke discipliner, der indgår og hvor mange kamparealer der skal anvendes. Det er også vigtigt at stævnearrangøren kan informere om stævnets forventede varighed.

Dommerudvalget finder herefter et passende antal pointdommere og kampledere til stævnet. Der sørges også for at en dommerrepræsentant kan være til stede for at overvåge indvejningen af kæmperne.

På selve stævnedagen forventes det at klubben selv planlægger og koordinerer:

  • Indvejning.
  • Mad og drikke til dommerne afhængigt af stævnets varighed.
I forbindelse med DM, Danish open og Nordic open er det forbundets opgave at stå for indvejning og lodtrækning.

Generel info
Til ethvert stævne afholdt under Dansk Kickboxing Forbund skal der bruges uddannede Dansk Kickboxing Forbund dommere.

I K1, fuldkontakt kickboxing og letkontakt kickboxing skal der anvendes mindst tre sidedommere og en kampleder, og i semikontakt kickboxing skal der anvendes to sidedommere og en kampleder, som det fremgår af det nationale regelsæt, der kan findes i afsnittet "Om Dansk Kickboxing Forbund". Dommerne er organiseret i et dommerudvalg, der er repræsenteret i bestyrelsen.

Udvalget tager sig af at uddanne dommere og kampledere og sikre at der er uddannede dommere til stævner, der er retmæssigt indmeldt til dommerudvalget.

Desuden varetager udvalget regelsættet så dette hele tiden i videst mulige omfang tilpasses udviklingen i sporten og udviklingen i internationale sammenhæng, dog under hensyntagen til den enkelte kæmpers sikkerhed.

Du kan kontakte dommerudvalget her: to@kickboxing.dk


Uddannelse som dommer
Dommeruddannelsen varetages af dommerudvalget på et af de årlige dommerkurser. Kurset tager udgangspunkt i det nationale regelsæt (findes i afsnittet "Om Dansk Kickboxing Forbund"), og der undervises i alle discipliner, K1, Fuldkontakt kickboxing, letkontakt kickboxing og semikontakt kickboxing. Kurset varetages af dommerudvalget.
Til kurset modtager du en trykt version af regelsættet, og dette bliver så gennemgået af en repræsentant for dommerudvalget. Kurset er undervejs krydret med lidt teoretiske eksempler og afsluttes med en teoretisk prøve.
Vurderes eleven til at have udvist god forståelse for reglerne både teoretisk og praktisk beståes kurset og en dommerlicens i form af en dommerbog tilsendes. Herefter vil man af dommerudvalget blive inviteret til stævner i Danmark som dommer, og det er vigtigt at præcisere at hvis man ikke benytter sig af sin dommeruddannelse vil dommerlicensen atter blive inddraget, og et nyt kursus skal til, hvis man vil være dommer. Efter et års tid som pointdommer er det muligt at blive kampleder.

Til dette kræves der god forståelse for reglerne og et koldt hoved i stressede situationer. Hvis man ønsker denne udfordring kan man meddele dommerudvalget dette, hvorefter uddannelsen vil blive udført. Dette sker gerne i forbindelse med et stævne, idet de praktiske kundskaber her er vigtige.
De teoretiske skulle gerne være på plads efter et år som pointdommer, hvor licensen vel at mærke har været anvendt. Ydes en god indsats som dommer vil der være muligheder for at Dansk Kickboxing Forbund vælger at sende dig ud som dommer, evt. kampleder til store internationale stævner eks. EM eller VM.

Jeg vil gerne uddannes
Dommerudvalget afholder 1-2 gange om året et dommerkursus. Hvis du ønsker at blive dommer skal du først og fremmest aftale det med din klub.
Herefter skal klubben sørge for at tilmelde dig et af kurserne, hvorefter resten er op til dig. Kamplederuddannelse kræver minimum et års erfaring som pointdommer.
Denne uddannelse varetages ligeledes af dommerudvalget og gerne i forbindelse med stævner, da det praktiske håndelag her er meget vigtigt.
For at blive kampleder skal du således først have været på almindelig dommerkursus, bruge din dommerlicens og så meddele DKF at du ønsker at blive kampleder.

Skattefri dommergodtgørelse 2017 Word

Skattefri dommergodtgørelse 2017 PDF

 


 

Thomas W. Olsen

Thomas Westersø Olsen
Udvalgsformand 
51 90 89 03
to@kickboxing.dk

udvalg

Jan Andersen

 

01.01.2014.Thomas

Thomas Jensen

udvalg
Frederik 
Skov-Larsen


   

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 15. december 2018